director: Xie Yang
screenplay: Xie Yang, Shen Yi-wei
cinematography: Qian Tao
editor: Sammy Chow
design: Fei Lan Xin
music: Jim Shum
producer: Ma Fung-kwok ; Wellington Fung (exec.)
production co.: Media Asia
138 minutes

Cast:

Gua Ah-leh ....Huadiao
Josephine Ko ....Qiumei
Wang Chen
Zhou Xun
Liu Qiong